Ochrana osobných údajov

 

 

Zásady práce s Vašimi údajmiSme spoločnosť Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 966 04, Prochot, IČO: 51329042, zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania. Číslo živnostenského registra 680-21214

 Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.joeshop.sk

 Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

  1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, informácie a vlastnosti produktu o ktorý máte záujem.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

  1. Newsletter (komerčná komunikácia)

 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@joeshop.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

Podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy:

1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.


2. Packeta Slovakia s.r.o. , Kopčianska 3338/82A, 851 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B


3. GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030


Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:

Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675  DIČ: CZ28935675
Spisová značka: C 154209, rejstříkový soud v Praze


Zaisťujúci marketingové služby a služby merania reklamy:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Írsko

Internetový nákupný poradca:

Heureka Group a.s.
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká Republika
B 24131 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČO: 07822774 DIČ: CZ07822774

Správca ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@joeshop.sk.


IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Tieto zásady sú účinné od 1. 4.2022